Fieldlab Industriële Elektrificatie

De energie-intensieve industrie in Nederland staat voor een grote uitdaging. De afzet blijft groeien maar CO2-emissies moeten in hoog tempo worden teruggebracht en processen verduurzaamd. Een drastische verbetering in energie- en grondstoffenefficiëntie en vergaande decarbonisatie zijn nodig voor een fossielarme toekomst.

Wat is industriële elektrificatie?

Industriële elektrificatie, ook wel Power-2-X genoemd, is het vervangen van fossiel (olie, gas en kolen) gedreven processen door processen die gedreven worden door groene elektriciteit of groene moleculen.

Doel van het Fieldlab

Het doel van het fieldlab is het versnellen van de ontwikkeling en implementatie in de waardeketens van industriecluster Rotterdam-Moerdijk van innovatieve technologieën op het gebied van industriële elektrificatie door het aanbieden van unieke kennis, ondersteuning en technische faciliteiten om innovatieve technologieën marktrijp te maken.

Voor wie en waarom?

 • Industriële eindgebruikers
  Potentiele ambassadeurs: verken de strategische kansen en realisatie van projecten gericht op proces en ketenintegratie, in samenwerking met relevante keten partners
  Volgende partijen: neem deel aan gezamenlijke studies en projecten bepalend voor de toekomst van dit cluster en jouw klanten, die zullen helpen bij de inpassing van benodigde technologie
 • Innovatieve technologie toeleveranciers
  Maak deel uit van een gecommitteerd en kennisrijk netwerk met faciliteiten voor pilot en demonstratie van jouw technologie in een relevante industriële omgeving gericht op keten samenwerking en integratie
 • System integrators
  Doe mee aan dit ecosysteem om jouw kennis en oplossingen aan te bieden in studies en projecten
 • Publieke partijen
  Efficiënte inzet van mensen en middelen om implementatie te versnellen en barrières omtrent wet en regelgeving en financiering weg te nemen, alsmede te positioneren als internationale hub van integrale kennis rondom de verduurzaming van de industrie

Neem een kijkje in het fieldlab door middel van virtual reality

Download PDF

Founders & Partners

Het Fieldlab Industriële Elektrificatie is een gezamenlijk initiatief van:

 • Deltalinqs
 • FME
 • Havenbedrijf Rotterdam
 • InnovationQuarter
 • VoltaChem (TNO)

Meedoen?

Beoogde partners van het Fieldlab Industriële Elektrificatie zijn bedrijven en organisaties die belang hebben bij de verduurzaming van de industrie in West-Nederland. Dat kunnen bijvoorbeeld zijn: eindgebruikers die hun processen (gedeeltelijk) willen elektrificeren, energiebedrijven die nieuwe services willen testen, technologiebedrijven die hun innovatie in de praktijk willen demonstreren of anderszins. Partners leveren technologische, inhoudelijke, bestuurlijke en/of financiële ondersteuning.

Ben je geïnteresseerd in een actieve rol binnen het fieldlab? Vul dan onderstaande formulier in.

Contact